עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

דור ההורים של המתגרשים

ההורדים מתגרשיםסוגיות ודילמות מרכזיות המעסיקות את דור ההורים של המתגרשים

ההורים של המתגרשיםמהלך הפרידה והגרושים של דור הבנים/בנות מציב בפני הוריהם, הסבים והסבתות, סוגיות ודילמות משותפות שעימן יש להתמודד:

ברמה האישית , ההורים ניצבים בפני דילמה של נאמנות. נאמנות לערכים ולתרבות עליה גדלו והתחנכו שלא בהכרח תואמת את המגמה העכשווית של גרושים כפתרון יעיל למשברי נישואים. גם כיום, רבים בדור ההורים מתייחסים לגרושים כפתרון של אין ברירה בלבד ולא כעוד אחת מהאפשרויות לפתרון משברי נישואים.

ההורים , לעיתים קרובות, מתבקשים לבחור צד, בילדם הביולוגי. כלומר להיות נאמנים לילדם הביולוגי ללא סייג.ההורים, במרוצת השנים הכירו ואוהבים את החתן או הכלה שהם גם הורי נכדיהם וכעת נדרשים להעביר את הנאמנות למשפחה הגרעינית מבלי שתינתן להם בחירה כלשהיא.

ההורים למתגרשים שהיו לסבים וסבתות, מעוניינים לשמור על קשר משפחתי עם נכדיהם. קשר זה עלול להינזק כתוצאה מתהליך הגרושים. ההורה המשמורן עלול להערים קשיים בדרך לשמירת הקשר הזה. זאת, למרות שדוקא בתקופה משברית כמו גרושים הנכדים יכולים להפיק כוחות נפש ונחמה רבה אצל הסבים והסבתות שכמו הנכדים נקלעו בעל כורחם לסיטואציה החדשה.

הורי המתגרשים, באופן טבעי, טרודים גם בעניינים כלכליים. יש מבינהם שתמכו כלכלית בזוג לרכישת נכס. כעת, עם פרוק השותפות הממון שנתנו לזוג מתחלק בין שניהם. הורי המתגרשים מכירים בעול הכלכלי שיציבו הגרושים: מימון שני משקי בית, תשלומי מזונות , סילוק חובות ועוד. השינוי הכלכלי הזה מציב אתגרים כלכליים ומשפטיים שהפתרונות לגביהם לוטים בערפל. לכן, חוסר הידיעה מעצים את המתחים והדאגות הקשורים בגרושים.

הורי המתגרשים, כמו ילדי המתגרשים נשאבים למשבר הגרושים. במידה רבה מאד הם חייבים להסתגל לשינוי דרמטי שהם אינם אחראים לו ויחד עם זאת מצופה מהם להתגייס רגשית, כלכלית (אם ביכולתם) ומעשית (למשל, סיוע בטיפול בנכדים, מתן קורת גג לאחד מבני הזוג). במצב זה , מערכות רשתות התמיכה לא רואות בהן לקוחות ולכן הם נתונים במשבר אישי ומשפחתי בלי לקבל הכרה ותמיכה במשבר. זהו מצב מתסכל וקשה שמחייב שינוי בתפיסות הטפוליות ובהערכות המקצועית טיפולית.


אני מציעה טיפול שמתחשב במשבר האישי והמשפחתי אותו חווים הורי המתגרשים (סבא וסבתא) משום שאני מבינה את חוסר האונים הכרוך במשבר זה ויודעת להציע דרכי טיפול והתמודדות יעילות לענין זה.