עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

טיפול זוגי לזוגות חד מיניים

העשור האחרון מאופיין בהכרה רחבה בקיומם הלגיטימי של זוגות חד-מיניים.
 
נכון, שהדרך ללגיטימציה תרבותית , חברתית וערכית עדיין לא הושלמה, והמלאכה בעניין זה עדיין מרובה.

יחד עם זאת, מעצם העובדה שזוגות חד מיניים מקיימים מערכות יחסים ארוכות טווח, בעלות מחויבות הדדית ומקימים משפחות. לחצי החיים והצרכים הרבים והמגוונים הזוגיים ככלל, עם כל מגוון הקשיים והמורכבות עומדים גם לפתחם של זוגות חד-מיניים.

יתרה מכך, זוגות חד-מיניים מתמודדים עם שונות. עם היותם מיעוט בקרב הציבור הכללי. זה יהיה משגה להתעלם מהסטיגמות החברתיות הקיימות על זוגות חד-מיניים. זוגות חד-מיניים מתמודדים ביתר שאת עם לחצים המופעלים ממשפחות המוצא. למעשה, משום שה -"יציאה מהארון" אינה מהלך חד-פעמי אלא תהליך מתמשך , הם נמצאים בחזית הביקורת הציבורית ונאלצים לעיתים לתרץ את מושא אהבתם והבחירה הזוגית שלהם.

השונות מכילה לחצים וקשיים נוספים על הקשיים המאפיינים זוגות מעורבים.

כלומר, זוגות חד מיניים מתמודדים עם משברים זוגיים "נורמטיביים" ולהם מצטרפים קשיים המאפיינים את מצבם המיוחד.

זוגות חד-מיניים מאותגרים מאד בנושא הריון ולידה ועליהם לקבל החלטות כבדות משקל שכרוכות גם בהחלטות כלכליות משמעותיות.

זוגות חד-מיניים שהם הורים לילדים מאותגרים חברתית בשל הייחוד שלהם ושל ילדיהם. במידת הצורך נכון שיפנו ליעוץ, הכוונה או הדרכה הורית כדי להקל על ילדיהם ועל עצמם בהסתגלות החברתית המיוחדת להם . המטרה היא השתלבות חברתית מיטיבה להם ולבני ביתם.


זוג חד-מיני שמחליט לפנות לטיפול, צריך לוודא שהמטפל/ת הזוגי אליו פונים/ות לטיפול הוא מטפל/ת זוגי בעל ניסיון בטיפול בזוגות חד-מיניים, מטפל/ת זוגי שמבחינה תפיסתית ורגשית פתוח ומבין את הייחודיות של זוגות חד-מיניים ואת האתגרים המאפיינים אותם ואת ילדיהם.

9.8.2015 , רות בן-ציון שכטר