עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

תהליך טיפול משפחתי

טיפול משפחתיטיפול משפחתי -כשמשפחה יוצאת לטיפול משפחתי


טיפול משפחתי הוא גישה טיפולית הנשענת על תאוריית המערכות.

גישה טיפולית זו, לוקחת בחשבון את כל בני המשפחה כמשפיעים ומושפעים זה מזה וזה על זה. מטפל/ת משפחתי מיומן לוקח בחשבון את הדינמיקה המשפחתית את הדפוסים המשפחתיים והבין-דוריים את התרבות המשפחתית ואת הקואליציות הפנימיות שקיימות במשפחה.

למה טיפול משפחתי הוא נכון למשפחה


בטיפול משפחתי יש אופק של החלמה ושינוי למשפחה.

טיפול משפחתי נכון , כאשר אחד הילדים אומר באופן ברור וישיר שהוא מבקש עזרה רגשית בגלל מצבים משפחתיים.

טיפול משפחתי נכון כאשר אחד הילדים , בד"כ, מייצר סימפטום של קושי באמצעות התנהגות כמו: הצטאות (אנקומפרזיס), הרטבת יום (אנורזיס), בעיות התנהגות במסגרת החינוכית, התקפי–זעם, הסתגרות קיצונית, הימנעות מפעילות חברתית , גיל התבגרות סוער ועוד ..

טיפול משפחתי נכון גם, כאשר אחד המבוגרים האחראים במשפחה או שניהם חשים ומבינים שמשפחתם עוברת טלטלה שכתוצאה ממנה איכות התפקוד המשפחתית נפגעת, ונכון שכולם כגוף אחד יתגייסו לטובת המשפחה ולטובת הפרטים המרכיבים אותה.


טיפול משפחתי יעיל מאד למשפחות שחוות ומתמודדות יחד עם מצבי משבר מתמשכים וטראומות כמו: פרידה, גרושים, מוות, מחלה קשה ו/או כרונית, נכות, נכות התפתחותית ומשברים כלכליים.

למעשה, לכל מצב משברי שמצריך התגייסות משפחתית טיפול משפחתי יהווה מענה הולם, שכן עצם ההתגייסות המשפחתית המאורגנת והמדוברת תביא לחלוקת הנטל , להפחתת לחצים, ליצירת ערוצי תקשורת פתוחה ויעילה ולפתרון בעיות יעיל. טיפול משפחתי הוא מסגרת שמאפשרת העלאת קשיים במרחב טיפולי שנח ובטוח לכל חברי המשפחה. טיפול משפחתי מאפשר גם הצטרפות של בני המשפחה המורחבת, במידת הצורך והיעילות.


לעיתים, למשפחה המורחבת יש כוח רב , בהתייחס למשפחה הגרעינית. באמצעות הטיפול המשפחתי ניתן לווסת וליעל את השימוש בכוח המשפחתי שמגיע מהמשפחה המורחבת או מרשתות תמיכה אחרות, המוסכמות על כל חברי המשפחה.


אדם נולד לתוך משפחה. משפחתו מלווה אותו והוא חלק ממנה מושפע ומשפיע באופן מיטיב או פוגע, ברמות שונות ומשתנות לאורך כל מעגל החיים. מכיוון שתפקידה של המשפחה מרכזי עבור כל אדם, טיפול משפחתי כגישה טיפולית, הוא יעיל , תורם ופותח דרכים לשינויי בונה המשפר איכות חיים.
 
רות בן-ציון שכטר, 31.5.2015