עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

ילדים בזוגיות שניה

ילדים בפרק בטיפול משפחתי - כשההורים מחליטים על פרק ב`: איך מסייעים לילדים?


התשובה - טיפול משפחתי

קבלת ההחלטה על איחוד בין שתי משפחות גרעיניות לחיים משותפים תחת קורת גג אחת, היא מהלך מורכב המצריך התנהלות רגישה ואחראית של המבוגרים, קרי ההורים, כלפי כל הילדים שמצורפים בכל כורחם למערכת המשפחתית החדשה.

איחוד משפחתי, שנעשה באופן מלאכותי, ובהחלטה שרירותית של מנהלי המשפחה מביא עמו אתגרים מיוחדים ברמה המשפחתית והפרטנית.

במצב האופטימלי , הילדים שמצורפים למשפחה החדשה מביעים הסכמה לתהליך . עפ"י רב, אחד הילדים ייקח על עצמו את תפקיד "המתנגד" למהלך ויפעל באופנים התנהגותיים סמויים, עקיפים וישירים שמטרתם לשבש או לחבל בהתהוות המשפחתית החדשה.
ההורים צריכים לקחת בחשבון , שמעבר למשפחה חדשה מהווה שינוי משמעותי לכל השותפים. חלק מהילדים עדיין לא סיימו להתאבל על משפחתם הגרעינית, או על אחד ההורים במקרה של מוות. אחרים, חוששים משינויים וזעזועים נוספים בחייהם.

השינוי לו נדרשים כל מי שמשתתפים ביצירת המשפחה החדשה, הוא שינוי מהותי שמזעזע את אמות הספים, גם כאשר מדובר בשינוי מבורך שייטיב עם כלם במידה זו או אחרת.
כדי למזער את רמת הטלטלה , נכון שההורים יפנו לטיפול משפחתי קודם למהלך עצמו כדי להכין את עצמם ואת הילדים.

באמצעות טיפול משפחתי ההורים כשותפים חדשים לדרך חדשה ומורכבת , יתאמו ציפיות ויוכלו להעלות ספקות, חששות, ומכשולים שהם צופים. בטיפול משפחתי ההורים יוכלו גם להעלות סוגיות אישיות הנוגעות בחוקים ,נורמות, ערכים ותרבות משפחתית ובעיקר למצוא נוסחה לטיפול במשברים כאשר יעלו. ההורים צריכים לקבוע ביניהם גבולות אחריות לגבי הילדים האישיים והילדים של בן הזוג.
להורים יש אחריות לשלומם הפיזי והנפשי של הילדים. הילדים שהוצנחו למערכת החדשה כמו גם לילדים שייוולדו בהמשך. בעיקר, לאור העובדה שילדים המצורפים למשפחה חדשה חוו כבר משבר או של יתמות או של גרושים.
 
העניין החשוב ביותר שיש למסד הוא ערוצי תקשורת פתוחים, שבאמצעותם ניתן לדון בסוגיות משפחתיות מכל סוג.


כל עוד תתקיים תקשורת פתוחה בין ההורים והילדים, תהיה אפשרות לפתור משברים באופן מושכל ומלמד שיהיה לחוויה חיובית ובונה.
ההורים צריכים להיות רגישים לפרטים שמרכיבים את המשפחה ולמשפחה כיחידה. יש לזכור ולכבד את המשפחות הקודמות. במקרה של התגבשות למשפחה אחרי גרושים, יש להתחשב בהורה האחר ובמערכת היחסים של הילדים אתו.
בנסיבות אלו, טיפול משפחתי מהווה פלטפורמה זמינה לאיתור וטיפול בקשיים . כלומר, חשוב שגם הילדים יכירו את המטפל המשפחתי וירגישו שיש בידם את הזכות לבקש מפגש טיפולי.
 
משפחה חדשה היא משפחה אפשרית . היא יכולה להיות לחוויה מתקנת לחוויות עבר ומודל חיובי ונכון לילדים ולהורים.
עם זאת, יש לזכור ולהטמיע , שכדי שמהלך גדול כל כך יצליח ,יש להיוועץ במידת הצורך עם מי שמומחה בעניין. ולעניין זה, דרך הטיפול היעילה והמתאימה ביותר היא טיפול משפחתי.

רות בן-ציון שכטר 4.5.2015