עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

טיפול משפחתי זוגיות שניה

טיפול משפחתי בזוגיות שנייהטיפול משפחתי: מענה טיפולי נכון יעיל ומדויק


כל אחד ואחת מאתנו נולד אל תוך חיקה של משפחה. לכל משפחה הדפוסים, הצביון והתרבות האופייניים לה ומייחדים אותה על פני משפחות אחרות. כל משפחה יוצרת את מערך החוקים והנורמות ההולמים את הצרכים הפיזיים והרגשיים של חברי המשפחה.

בעתות מצוקה ומשבר, ההתמודדות וההתנהגות האישית והמשפחתית משפיעות ומושפעות אלה מאלה.

אתגרים , שלבי התפתחות ושינוי שהם חלק ממעגל החיים ומשברים אישיים ומשפחתיים מעוגנים כולם במערכת המשפחתית הגרעינית והמורחבת.

שינויים קטנים כגדולים, כמו גם משברים ואתגרים התפתחותיים יהיו קלים יותר לניהול והתמודדות במידה ולפרט בפני עצמו יש תמיכה ממשפחתו.

במשבר גרושים, למשל, יש נטייה של ההורים לפנות לטיפול זוגי. הפנייה לטיפול הזוגי תהיה בד"כ טרום הגרושים. טיפול משפחתי מהווה מסגרת טיפולית שכולל את כל חברי המשפחה על צרכיהם השונים. טיפול משפחתי נותן מענה טיפולי לכל חברי המשפחה ומייצר מסגרת לתקשורת פתוחה שמלווה את בני המשפחה גם מחוץ לחדר הטיפולים.

משברי חיים כמו: מחלה, אובדן, נכות, פרידות ,משבר תעסוקתי-כלכלי ועוד.. כל אלו משברים משולבים פרטניים ומשפחתיים אשר משפיעים ומושפעים.

טיפול משפחתי נותן מענה טיפולי רגשי לכל בני המשפחה: לכל אחד בנפרד וגם לכולם יחד. במסגרת הטיפולית הזו, יש את ההבנה של הצרכים הרגשיים של כל אחד, וגם את ההבנה של ההשפעות ההדדיות בתוך המשפחה. טיפול משפחתי מעניק הזדמנות לשקם את הכוחות התוך משפחתיים תוך כדי שמירה על הנפרדות של חברי המשפחה ושמירה על רמת ואיכות הלכידות המשפחתית כדי שיפרו את המשפחה כקבוצה ואת כל אחד מחבריה כישות עצמאית.


מטפל משפחתי מתחשב ומכבד את הנורמות והערכים המשפחתיים. כך, הטיפול המשפחתי בונה דרכי הסתגלות והתמודדות יעילות תוך כיבוד התרבות והצביון של המשפחה הגרעינית והמורחבת.

העת האחרונה, שמאופיינת בדינמיות גדולה ובשינויים רבים משנה גם את תפקידה ותפקודה של המשפחה: הגרעינית והמורחבת. התקשורת שעוברת בצינורות וירטואליים ודרך רשתות חברתיות פותחת ערוצי הידברות מיידים ועכשוויים ומשנה גם היא את ההתנהלות התוך משפחתית. עם זאת, לא חל שינוי בצורך הבסיסי של אדם במשפחה אוהבת ותומכת. דווקא השינויים הרבים והדינמיות של החיים מגבירים עוד יותר את תפקידה של המשפחה כמקור לתמיכה וסיוע הדדיים.

כך, בעידן של שינויים טכנולוגיים וכשהעולם הופך לכפר קטן , המשפחה נשארת בעלת ערך ותפקיד מיוחדים לכל אדם ואדם. לכן, טיפול משפחתי מקבל משנה תוקף ליעילות הטיפול ולנחיצותו.

רות בן-ציון שכטר 26.4.15