עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

טיפול בפגיעה מינית

טיפול המשפחתי: המצע הטיפולי בפגיעות מיניות


כידוע מרבית הפגיעות המיניות נעשות על ידי אנשים המוכרים לנפגע/ת.

כמו כן, פגיעות מיניות אינן נחלתו של המין הנשי. גם בני המין הגברי נפגעים כמו נשים מגילאים צעירים ורכים ועד בגרות מלאה.

הפגיעות המיניות, למרות היותן נפוצות בקרב כל האוכלוסייה: ללא הבדל דת, גזע ומין הינן פגיעות חבויות , מוסתרות. גם בעת הזאת קיימת מגמה רווחת להשקיט את הפגיעה להתכחש לה בתקווה שההכחשה תעלים ותאלם את הפגיעה.

פגיעה מינית היא פגיעה חודרנית, פורצת את גבולות האני, את גבולות המשפחה ואת הנורמות החברתיות המקובלות.

קיימת חשיבות עליונה למתן טיפול אד-הוק לפגיעה מינית, מרגע שנחשפה.

מאחר ומדובר בפגיעה ברמה האישית הגופנית והמוסרית – פגיעה מחללת, הטיפול אינו ענין של בחירה אלא הכרח ודאי.

ללא ספק , מי שנפגע/ת זקוק לטיפול מקצועי הולם בידי מומחה בתחום הפגיעות המיניות. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בפגיעה קשה שמשפיעה על הרשת החברתית הקרובה – כלומר גם על משפחת הנפגע/ת יש חשיבות עליונה להתייחס באופן המקצועי ביותר גם למשפחת הקורבן. יש, והפגיעה מתרחשת בתוך המשפחה הגרעינית או המשפחה המורחבת או ע"י חבר משפחה קרוב. במקרה מסוג זה עולות שאלות מהותיות ונוקבות בדבר איכות ההגנה המשפחתית, הנאמנות המשפחתית, והתרבות המשפחתית. ערכי היסוד של המשפחה עומדים לבחינה ולהערכה מחודשת. מכיוון שבמקרה מסוג זה המשפחה כולה כיחידה זקוקה לסיוע, הטיפול המתאים ביותר הוא טיפול משפחתי.

טיפול משפחתי, משום היותו טיפול מערכתי שבו מתייחסים לרמת הלכידות המשפחתית, לתפקידים במשפחה, לכוחות ולחולשות , למבנה המשפחתי על הקואליציות הפנימיות, הוא סוג הטיפול שנותן מענה מקצועי בראש וראשונה לקרבן עצמו ובמקביל לבני המשפחה.

כדי שהטיפול של קרבן הפגיעה המינית יצליח ,חשוב להבטיח עבורו/ה משפחה איתנה שמסוגלת להכיל אותו/ה עם הפגיעה בכל שלבי ההחלמה יחד עם ההבנה שהפגיעה מותירה צלקת לקרבן עצמו וגם לבני המשפחה.

מטפל/ת משפחתי אחד, שאמון על טיפול משפחתי ועל הטיפול בנפגע/ת פגיעה מינית יכול לספק מסגרת טיפולית המתחשבת בצרכים הטיפוליים של הנפגע/ת ובני המשפחה.

רות בן-ציון שכטר 5.3.2015