עובדת בהסכם
עם משרד הביטחון
054-4805374

טיפול משפחתי

טיפול משפחתיהגישה התיאורטית העומדת בבסיס טיפול משפחתי היא תיאוריית המערכות.

תיאוריה זו רואה כל אדם כמערכת בפני עצמו, וכחלק ממערכות אחרות השזורות אלו באלו.כל אדם וכל מערכת חווים שינויים התפתחותיים ושינויים מצביים. המערכות שואפות להגיע לשיווי משקל, לאיזון.
השינויים התפקודיים, נסיבות החיים, ההתבגרות כל אלו ועוד גורמים לחוסר איזון במערכת השואפת כל הזמן להגיע לאיזון מחודש.

המערכת אינה שוקטת לרגע, היא משפיעה ומושפעת ולכן מתרחשים בה כל הזמן תהליכים פעילים. מטרת הטיפול המשפחתי לענות על הצרכים המשתנים של המערכת המשפחתית. הטיפול המשפחתי מתחשב בצרכים השונים והמשתנים של היחיד והמשפחה בתוך מעגל החיים. הטיפול המשפחתי לוקח בחשבון את התרבות המשפחתית, הדפוסים הבינדוריים והשפעתם על היחיד והמשפחה.

למה צריך טיפול משפחתי


הטיפול המשפחתי נותן מענה למשברים אישיים ומשפחתיים תוך התבוננות והתחשבות בצרכים השונים של הפרטים במערכת המשפחתית והמשפחה עצמה.

במסגרת הטיפול המשפחתי , נפגשים יחד כל בני המשפחה, חלקם או פרטים , עפ"י ההבנה והצרכים של בני המשפחה והמטפל/ת.

מסגרת זו, של הטיפול המשפחתי שמתחשבת בצרכים של כל בני המשפחה, יעילה מבחינה טיפולית ומקצרת, לעיתים קרובות, את משך התהליך הטיפולי.בני המשפחה לומדים דפוסי תקשורת יעילים המאפשרים משא ומתן פתוח ומכבד ולומדים דרכים חדשות לפתרון בעיות.

חלק מהבעיות הן בעיות אוניברסאליות בהן נתקלות משפחות רבות. בעיות אלו דנות בסוגיות התפתחותיות נורמטיביות עמן צריכה להתמודד כל משפחה, בעוצמות משתנות.

בד בבד, במסגרת הטיפול המשפחתי יש מקום לפתור בעיות שייחודיות למשפחות מסוימות: שכול, אובדן, משברי מחלה, לידת ילד חריג, טיפול בהורים קשישים, אבטלה, גרושים, נישואים שניים ועוד ועוד.


הטיפול המשפחתי המאגד בתוכו את כל בני המשפחה יחד ולחוד מייצר פתרונות יצירתיים תוך התחשבות מרבית בצרכים של כל בני המשפחה.

טיפול משפחתי